• کد 22
    550,000 تومان
    مشاهده و خرید محصول
  • سایز
  • سایز 1 زنانه, سایز 2 زنانه, سایز 3 زنانه, سایز 4 زنانه, سایز 5 زنانه, سایز 1 بچه گانه, سایز 2 بچه گانه, سایز 3 بچه گانه, سایز 4 بچه گانه, سایز 5 بچه گانه
  • وزن
  • حدود 4/5 الی 5/5 گرم